Start Installasjon Oppsett

Når du skal sette opp BitLord må du inn i innstillingene til programmet. Dette gjør du ved å trykke på knappen Innstillinger på hurtigmenylinjen i BitLord.
Neste punkt blir å sette opp tilkoblingsinnstillingene. Her kan du sette opp hvilken hastighet du vil ha maksimalt på opp og nedlastingene.
En tommelfingerregel her er at du setter opplastingshastigheten din til 2/3-deler av din fulle linjehastighet ut. Linjehastigheten inn har ikke så mye å si her, men det kan være greit å strupe denne litt også så du ikke bruker hele linjen kun på nedlastinger.
Er du usikker på hva din fulle linjehastighet er ut, kan du se på spesifikasjonene for din linje som du fikk fra din forhandler. Normalt vil dette være oppført som f.eks. 1500/648 der 1500 er linjehastigheten inn og 648 er linjehastigheten ut. Disse tallene er oppført som kb/s (som leses kilobit per sekund). I oppsettet for BitLord er tallene oppført som kB/s (som leses kilobyte per sekund). Forskjellen her er at 8 bit tilsvarer 1 byte. Dermed vil eksempellinjen på 1500/648 (kb/s) bli oppført som 187,5/81 (kB/s).
Har du en utlinje på 648kb/s bør du dermed ikke sette opp uthastighet til mer enn 54kB/s da dette vil være 2/3 av 648kb/s.

Neste punkt du bør endre er lytteporten. Denne setter du opp som et tall fra 0 til 65551. Det normale her vil være et ganske høyt femsifret tall. Når du har valgt en port må du også åpne for denne i brannmuren din hvis du har noe slikt. Dette er ganske viktig hvis du skal få nedlastingene til å fungere bra.
Hvordan du åpner porten i din brannmur vil du finne i bruksanvisningen for denne. Ellers kan du lete etter en forklaring på nettet som omhandler dette.
Neste bilde vi skal se på tar for seg kommende nedlastingsoppgaver. Her kan du endre på bl.a standard nedlastingsmappe. På bildet har jeg endret på det jeg syntes er viktig. Du kan selv sette opp dette etter eget ønske.
Det siste viktige punktet er utseende. Her setter du opp om BitLord skal starte når maskinen blir startet, om programmet skal gjenoppta nedlastingene og mer til.
Når du er ferdig med dette kan du trykke på OK og BitLord vil være ferdig oppsatt.

©2006-2022 EBJ Kontakt oss