Start Debian ClamAV Apache MySQL Postfix Samba Annet

Hva trenger du?

  • Debian 3.1 (også kalt Sarge)
  • Egen installasjonsmaskin du kan rote med uten frykt for tap av viktige data
  • ADSL/SDSL eller annen type bredbånd (ISDN og POTS/PSTN (analog telefoni) er ikke tatt med i denne sammenheng)
Det er også mulig å bruke Ubuntu 5.10 (også kalt Breezy Badger), men installasjonen og kommandoene kan/vil være litt annerledes.


NB! Det kan være lurt å sjekke linken Annet for å få litt mer informasjon om ting du trenger å vite med henhold til disse avhandlingene.

©2006-2022 EBJ Kontakt oss