Start Debian ClamAV Apache MySQL Postfix Samba Annet

Annen informasjon

   # foran kommando betyr at du skal være innlogget som root
   $ foran kommando betyr at du skal være innlogget som bruker

Når det gjelder kommandoene, så vil disse være uthevet i blått. Et eksempel på dette vil være # apt-get install apache2 som betyr at du skal skrive apt-get install apache2.

For å logge deg inn som root skriver du root i login og trykker enter.
Deretter skriver du inn ditt personlige root-passord og trykker enter.

Linux-kommandoer

  cd Dette er en kommando der du kan gå til den katalogen du skriver inn. Du kan f.eks skrive inn cd /var/www/ så vil du flytte deg fra den katalogen du står i til den katalogen du skrev inn. I dette tilfellet var det /var/www/ du vil havne i. Når du skriver cd .. vil du gå tilbake en katalog. Og hvis du skriver cd ../.. vil du gå tilbake to kataloger.
  ls Lister opp filene i den katalogen du står i.
  mkdir Lager en ny katalog. Skriv f.eks mkdir lillebror for å lage katalogen lillebror.
  vi Starter editeringsprogrammet vi der du kan endre på tekst i filer/dokumenter. Skriv f.eks inn vi ekorn for å åpne filen/dokumentet ekorn.

Editeringsprogrammet vi

Når det gjelder editeringsprogrammet vi, kan dette være vanskelig å bruke for nybegynnere. Derfor kan det være greit å bite seg merke i noen av de mest brukte tastetrykkene/kommandoene i vi.
Det kan også være greit å vite at du har flere typer moduser i vi. De to modusene vi skal se på er kommandomodus og skrivemodus.
Kommandomodus er den første modusen du kommer inn i. Det er her du skal trykke på den/de tasten(e) du trenger når du skal inn i skrivemodus eller når du skal avslutte vi.
Skrivemodus kommer du inn i ved å taste f.eks i i kommandomodus. Med andre ord er du altså i skrivemodus når du kan skrive inn tekst i filen/dokumentet.

NB! En kommando med stor bokstav betyr at du må holde Shift inne når du trykker på bokstaven.
Caps Lock vil ikke ha noen funksjon her.

  i Når du trykker på i vil du kunne skrive inn ny tekst fra der markøren står.
  I Når du trykker inn I vil du kunne skrive inn ny tekst i begynnelsen av linjen markøren står på.
  a Når du trykker inn a vil du kunne skrive inn ny tekst etter der markøren står.
  A Når du trykker inn A vil du kunne skrive inn ny tekst i slutten av linjen markøren står på.
  o Når du trykker inn o vil en ny linje bli åpnet under den linjen markøren står på, der du kan skrive inn ny tekst.
  O Når du trykker inn O vil en ny linje bli åpnet over den linjen markøren står på, der du kan skrive inn ny tekst.
 
  Y Når du trykker inn Y vil du kopiere linjen som markøren står på.
  3Y Når du trykker inn 3Y vil du kopiere linjen som markøren står på og de to neste linjene også.
 
  x Når du trykker inn x vil du slette det tegnet som markøren står på.
  3x Når du trykker inn 3x vil du slette det tegnet som markøren står på og de to tegnene til høyre for markøren også.
  dd Når du trykker inn dd vil du slette linjen som markøren står på.
  3dd Når du trykker inn 3dd vil du slette linjen som markøren står på og de to linjene under også.
 
  Esc Når du trykker inn Esc vil du avslutte skrivemodus og gå ut i kommandomodus igjen.
  :w Når du trykker inn :w vil du lagre det du har endret i filen/dokumentet.
  :wq Når du trykker inn :wq vil du lagre endringene i filen/dokumentet og deretter avslutte vi.
  :q Når du trykker inn :q vil du avslutte vi. Merk at om du har gjort noen endringer i filen/dokumentet vil ikke denne kommandoen fungere.
  :q! Når du trykker inn :q! vil du avslutte vi uten å lagre selv om det er gjort endringer i filen/dokumentet.


Hvis du ønsker mer utdypende informasjon kan du finne dette på nettet ved f.eks å søke på Google.

©2006-2022 EBJ Kontakt oss