Start Debian ClamAV Apache MySQL Postfix Samba Annet

Installasjon av Debian 3.1 (Sarge)

Først må du tenke gjennom hvilken Kernel (kjerne) du ønsker å bruke for Linux-serveren din.
I Sarge kan du velge mellom Kernel 2.4 og Kernel 2.6.

Etter tester fungerer Kernel 2.6 bedre mot Samba (fildeling gjennom eget nettverk) og MySQL.
Som vanlig webserver vil Kernel 2.4 være best, men om du skal kjøre MySQL eller Samba på serveren også, vil anbefalingen være å bruke Kernel 2.6.

Det neste punktet er nettverket ditt. Her må du se på hva du har av utstyr. Hvis du er uerfaren kan det beste være å motta IP-adresse via en DHCP-server i ditt nettverk. Denne er som oftest implementert i ADSL-modemet som du fikk av din ISP (Internettleverandør) eller det kan være du bruker en Router i stedet.
Hvis du er litt mer erfaren kan det lønne seg å sette opp nettverket manuelt under installasjonen.
Om du er usikker på hva du trenger å vite, vil du se det i listen nedenfor.

  IP-adresse: din maskins egen ip-adresse
  Nettverksmaske: dette angir hvilket subnett maskinen din står i
  Gateway: dette er normalt adressen til din Router eller ditt ADSL.modem
  Navneserver: dette er normalt adressen til din Router eller ditt ADSL.modem
  Vertsnavn: ønsket navn på maskinen
  Domene: ønsket domenenavn

Har du en maskin med Windows på i ditt eget nettverk, kan du finne ut en del av dette ved å sjekke nettverksoppsettet ditt på den. Nedenfor finner du en forklaring på hvordan du gjør dette.

  For Windows 98/98SE: Her må du åpne Kjør/Run-menyen. Skriv command og trykk enter. Du vil nå komme inn i Command Prompt som er et kommandovindu. Nå skal du skrive inn winipcfg og trykke enter.

  For Windows 2000/XP: Her må du åpne Kjør/Run-menyen. Skriv cmd og trykk enter. Du vil nå komme inn i Command Prompt som er et kommandovindu. Nå skal du skrive ipconfig og trykke enter.

Når det er gjort skal du få opp en liste der du ser hvilken IP-adresse, Nettverksmaske og Gateway-adresse maskinen din har i nettverket. Hvis du ser dette har du alt som trengs for en manuell installasjon av nettverket i Linux.

Nå er det bare å få installert Sarge. Når du står i boot-menyen vil de valgene du har foretatt spille inn.
Du kan enten installere Sarge med Kernel 2.4 eller Kernel 2.6 som nevnt. Og du kan velge om du vil foreta automatisk eller manuelt nettverksoppsett. Disse tingene velger du ved å skrive:

  Linux Dette er en Linux-installasjon med Kernel 2.4 og automatisk nettverksoppsett.
  Linux netcfg/disable_dhcp=true Dette er en Linux-installasjon med Kernel 2.4 og manuelt nettverksoppsett.

  Linux26 Dette er en Linux-installasjon med Kernel 2.6 og automatisk nettverksoppsett.
  Linux26 netcfg/disable_dhcp=true Dette er en Linux-installasjon med Kernel 2.6 og manuelt nettverksoppsett.

Neste blir å velge språk og tastaturoppsett. Forklaringene videre vil gå ut i fra et engelsk språkoppsett og norsk tastaturoppsett.

Deretter kommer det an på om du valgte manuelt eller automatisk nettverksoppsett.

Her følger et eksempel på hva du kan skriv inn om du valgte manuelt nettverksoppsett.
Det er tatt følge for at du har et nettverk der din Gateway-adresse er 192.168.2.1 og din nettverks-maske er 255.255.255.0 (som er normalt i et hjemmenettverk).
Maskinen skal hete knerten og domenet ditt er lillebror.no.

  IP-address: 192.168.2.28
  Subnetmask: 255.255.255.0
  Gateway: 192.168.2.1
  Nameserver: 192.168.2.1 (Dette er normalt samme adresse som din Gateway-adresse)
  Hostname: knerten
  Domain: lillebror.no

Så har vi kommet til partisjoneringen. Først velger vi å slette hele HDD'en (harddisken) og deretter skal vi velge å ha alle filene på en partisjon. Dette er det enkleste for nybegynnere. Nå er det bare å avslutte og skrive endringene til disken.

For de som ønsker å eksperimentere litt med partisjoneringen er dette fullt mulig. Et eksempel på en grei partisjonering for en server kan være:

  Swap Dette området kan være på til sammen maksimalt 2 GB medregnet din opprinnelige RAM i maskinen
  /boot Dette området trenger ikke være på mer enn 50-300 MB
  / Dette området kan være ca. 1/3 av din HDD
  /var Dette området kan gjerne oppta resten av din tilgjengelige plass på HDD'en

Base-systemet vil nå bli installert. Det neste blir å svare ja til å installere GRUB boot loader.
Nå er selve operativsystemet installert. Når maskinen har boot'et, vil en velkomstbeskjed komme opp der vi kan lese at vi nå skal gå gjennom og sette opp systemet slik vi vil ha det.
Her er det bare å følge oppsettet fram til du kommer til Apt-konfigurasjonen. Her skal du velge http som installasjonskilde. Velg så Norge som tilkoblingsvalg siden dette mest sannsynlig vil være raskest server å koble til og hente ned installasjonspakker fra. Neste vil være å koble til via proxy om det behøves (noe de fleste ikke har behov for).
Nå vil Debian begynne å hente ned informasjon om tilgjengelige programmer som kan installeres. Her velger du å ikke installere noe enda. Etter å ha valgt OK vil du se at Debian likevel laster ned ting. Dette er viktige oppdateringer for systemet. Når installasjonen av oppdateringene er ferdig vil du få spørsmål om å sette opp Exim. Her velger du at du ikke skal sette opp Exim for øyeblikket. Grunnen til dette er at du senere skal installere en annen mailserver. Det neste vil bli å godkjenne at din nyopprettede bruker skal motta mail som er rettet mot root og postmaster.
Deretter er selve baseoppsettet ferdig og du vil nå komme til innloggingsmenyen.

Det neste blir å installere de programmene du har behov for. Du kan finne en liste på tilgjengelige programmer ved å se på nettsiden til Debian. Vi vil i denne forklaringen kun ta for oss noen få av flere hundre tilgjengelige programmer.

©2006-2022 EBJ Kontakt oss