Start Installasjon Oppsett

Når du starter ShareAza for første gang må du gå i gjennom noen grunninnstillinger. Trykk på Neste for å begynne på disse.
Her må du sette opp bl.a linjehastigheten din. Hvis du har en Router eller brannmur, må du sette opp videresending av port. Hvorfor vil vi komme tilbake til senere i oppsettet.
Trykk på Neste når du er ferdig.
Her får du opp en notis om at du må åpne port 6346 i din Router/brannmur. Denne skal vi se bort i fra da vi skal sette opp en annen port senere. Trykk på OK.
Dette er et vindu som kun de med Windows XP med Service Pack 2 installert vil få opp. Trykk på Lukk for å gå videre.
Det neste valget blir å sette opp mapper du vil dele med andre. Her anbefales det å lage en mappe der du kopierer inn noen gamle sanger som det ikke er så nøye å dele ut. Som du sikkert ser har de oppførte mappen blitt fjernet og det er i stedet blitt lagt til en selvvalgt katalog. Når du er ferdig med dette kan du trykke på Neste for å gå videre.
Nå vil du måtte skrive inn et brukernavn og mer til. Her kan du gjerne skrive inn fiktive opplysninger. Trykk på Neste når du er ferdig.
Her setter du opp hvor omfattende ShareAza skal være for deg som bruker. På bildet vil du se de innstillingene som vil passe best for en nybegynner. Trykk på Neste når du er fornøyd med valgene.
Du har nå satt opp grunninnstillingene for ShareAza. Det neste blir å huke ut hva du ønsker ShareAza skal gjøre hver gang det startes. Trykk på Fullfør når du har valgt det du ønsker.
Det neste blir å endre på porten som ShareAza skal "lytte" på. Dette må til for at ShareAza skal kunne kommunisere med nettverkene på internett. For å endre denne porten fra standard 6346 til din egen valgte port må du inn i innstillingene til ShareAza. Dette gjør du ved å trykke på Verktøy -> Innstillinger på menylinjen.
Du vil da få opp et bilde som dette.
Trykk på Forbindelser og endre så port 6346 til din egen valgte port. Husk at du må åpne for denne i din egen Router/brannmur. Hvordan du gjør dette kan du finne ut ved å lese manualen til din Router/brannmur eller ved å søke på nettet etter dette.
Når du har endret porten trykker du bare på OK for å godkjenne endringen du har gjort og for så å gå ut av Innstillinger.©2006-2022 EBJ Kontakt oss