Start Installasjon Oppsett

Hva trenger du?
Bilder og forklaring er skrevet for versjon 2.2.1.0 med norsk som valgt installasjonspråk så det kan/vil forekomme forandringer ved nyere versjoner eller ved valg av andre språk.
Installasjonen er foretatt på en maskin med Windows XP og Service Pack 2 installert. Dermed kan det forekomme små forskjeller i installasjonen av ShareAza i forhold til andre operativsystemer.

©2006-2022 EBJ Kontakt oss