Start Installasjon Oppsett

Det første du skal gjøre er å starte installasjonsprogrammet. Du vil da få opp spørsmål om hvilket språk du vil installere med. Velg det språket du ønsker i listen og trykk på OK.
På det neste bildet er det bare å trykke på Next.
Godkjenn så avtalen for å installere Spybot S&D på din maskin og trykk på Next.
Nå vil du få opp valgmulighet om hvor du vil plassere programmet Spybot S&D når det først blir installert. Vanligvis er det greit å beholde den foreslåtte katalogen så framt du ikke absolutt vil ha det installert et annet sted. Når du har foretatt ditt valg trykker du Next.
I neste vindu får du muligheten til å installere de komponentene du ønsker. Her har jeg beholdt det foreslåtte valget om full installasjon og trykket på Next. Du får da med deg alle komponentene du trenger.
Neste spørsmål er om du vil legge til snarvei for programmet i Startmenyen. Her har jeg også latt standardvalget stå og trykket på Next.
Det neste er å velge om du skal legge til ikoner på skrive- bordet ditt og i hurtigmenyen nede ved Start. Du kan også velge om du vil beskytte Internet Explorer og selve Windowssystemet ditt med de andre valgene. Her har jeg valgt beskyttelse kun for Internet Explorer siden det andre valget kan føre til problemer om du ikke er erfaren på hvilke registernøkler/-verdier og slikt som Windows og andre installerte programmer bruker.
Når du har trykt på Next vil du få opp en oppsumering over hva du har valgt. Er du fornøyd så er det bare å trykke på Install. Hvis du ikke er fornøyd, kan du bare bla bakover ved å trykke på Back til du kommer til det du vil endre på. Så er det bare å endre det og trykke på Next til du er ved oppsumeringen igjen.
Siste steget er å velge om du vil starte opp Spybot S&D når du trykker på Finish.©2006-2022 EBJ Kontakt oss